Jak pracuji

Vážení milovníci zvířat, rádi byste viděli příčinu něčeho, co se Vašim zvířatům děje v životě?

Proč se nějak chovají, proč jsou nemocní... 

Vidět souvislosti.

Nabízíme vám pohled emoční homeopatie, formou příběhu emocí, s časem, kdy to vzniklo a vůči komu. Když to uvidíte, můžete leccos změnit...

Emoční příběh probudí příčinu toho, co prožíváte a nevíte, proč se vám to děje. Uvolní zadržované emoce. Ten nepřiznaný a potlačený příběh z minulosti, který je příčinou současného dění se zvědomí. Ucítíte to v těle, i když tomu možná nebudete rozumět. Pochopíte to. Uvědomíte si to.

Pomocí léčivého příběhu a vlastního uvědomění, můžete pochopit vaše zvíře a změnit své vnitřní nastavení. Tím se promění vaše vnímání jeho i sebe a následně i váš svět, vaše realita. Zvíře se může uzdravit.

Nedílnou součástí je uvědomění si sama sebe v příběhu, který vždycky zrcadlí majitele. 


Jak funguje homeopatie? 

Čím dál více lidí přemýšlí uceleně. Vědí, že když jsou nemocní, nestačí léčit jen jeden tělesný symptom. Protože i když ten odezní, není tím odstraněna příčina nemoci. Každá nemoc je signálem těla, že naše duše trpí. Pokud budeme léčit jen symptom zjistíme, že si naše duše hledá jinou cestu k dalšímu signálu a nemoci.¨

Homeopatie se zakládá na zásadě podobné léčit podobným. Homeopatika jsou potencované prostředky, které by v přírodním stavu vyvolaly u zdravého člověka příznaky nemoci. V tomto případě ji paradoxně uzdraví. Homeopatie využívá ke svému prospěchu léčivou sílu celé viditelné přírody. Používají se výchozí látky z minerální říše a ze světa rostlin a zvířat. Potenciace znamená, že se z výchozího produktu extrahuje vzorek, který se dalším a dalším ředěním odhmotní tak, že se přiblíží stavebnímu plánu výchozího produktu a jeho vibračnímu vzorci. Homeopatika se nezaměřují na určitou symptomatiku, ale zasahují celou bytost a její duchovně-duševně-tělesnou strukturu v její celistvosti a způsobují přeladění také v duševním prožívání. Nemají žádné vedlejší účinky a nepředstavují žádné zatížení pro tělo.

Co se skrývá pod názvem "Emoční homeopatie"?

"Jedná se o unikátní ucelený systém založený na propojení homeopatie s kineziologickým barometrem chování využívající kineziologický způsob práce s klientem. Systém je založen na kombinaci 64 emočních a 64 konstitučních léků. Nově vnáší do homeopatie pocitovou stránku léků a jejich vzájemné propojení. Spojuje výhody obou technik. Kineziologický způsob práce umožňuje pojmenovat a časově zařadit jakýkoli problém a homeopatie potom pomáhá odčistit problém v celé jeho šířce i hloubce ( i v genetickém kódu ), a to i tam, kam už kineziologie nedosáhne. Systém je ve své podstatě jednoduchý a snadno uchopitelný. Skýtá nepřeberné množství kombinací tak jako život sám."                                                                                                                               Ing. arch. Marta Kafková 

Podle příběhu Vašeho zvířete Vám nachystáme léky ve formě homeopatických kuliček, které vám předáme nebo zašleme poštou.

Rádi Vám pomůžeme najít také souvislosti mezi Vašim životem a zvířetem.
 

Výhodou je, že Vy osobně u toho nemusíte být, pracujeme na dálku a povídat si můžeme i po telefonu nebo emailem. 

Rádi se s vámi sejdeme i osobně.

Diskrétnost samozřejmostí.

P.S. Tato metoda funguje stejně skvěle i na lidi. Jsme také součástí přírody, Země a jednoho Vědomí.  Příběhy emocí.

"Deprese, smutek, nejrůznější traumata - negativní situace a události, které člověk v životě projde, se v těle mohou energeticky v podobě vzpomínek "naskládat", vrstvit, či vytvářet nepřirozené napětí a to postupem času způsobuje změny chování, které mohou vést až k fyzickým symptomům, či dokonce nemoci. U zvířat je tomu stejně. A to je jedna z oblastí, kde může být mezidruhová komunikace prospěšná, neboť umožňuje zvýšené sdílení znalostí spolu s oboustranným porozuměním mezi lidmi a zvířaty. Smysluplná komunikace o těchto záležitostech může být velkou pomocí. Příkladem může být třeba diagnostický proces u veterináře. Rovněž specifické problémy chování, nebo neřešitelné stavy, mohu být snadněji objeveny, pochopeny a vést ke zlepšení rovnováhy a životní pohody lidí i zvířat."                                                                                                                      Wynter Worsthorne, komuniátorka se zvířaty

Úžasný příběh emocí, porozumění zvířeti a jeho proměna...