Agresivita fenky

09.10.2016

Fenka napadá všechny psy kolem sebe.

Potřebuje posílit - sharmonizovaná, užívá si klidu a pohody. 

Cítí se necitlivá. Lhostejná k potřebám druhých. Zabývá se jen sama sebou, bez empatie k druhým. Citově zraněná. Nevidí naději a touží po ní. Ztráta něčeho v životě, nevidí řešení. Ohrožená na životě. Nutí se k výkonům, které jsou za hranicí únosnosti. Běsnící. Vytrácí se sebekontrola, vaří v ní hněv.

Vyšlo mi, že fenka s tím pomáhá své majitelce, ukazuje jí zrcadlo.                                           Když jsme si o tom povídaly, přišly jsme na to, že ty pocity vznikly v jejím dětství, když jí zemřel pes a táta jí zakazoval truchlit po něm...

Energii jsem poslala oběma a řekla majitelce, aby si s fenkou promluvila, poděkovala jí a vzala si to zpátky, aby to fenka nemusela žít. Majitelku jsem provedla otázkami, aby si mohla doprožít a uvolnit emoce s tou situací spojené.