Dostihový kůň

07.01.2018

Valach, 4 roky, který se od 2 let cítí být změnou životního režimu...

...Přemožený na všech úrovních. Neví, co se s ním děje, nepoznává se. Je ve stavu, kdy si s ním může dělat kdo chce co chce. Žije v rozporu se svými potřebami. Je zatrpklý. Zaběhlý svět pravidel a rutiny. Ztráta vlastní vůle. Cítí se bezmocný. Je si předem jistý, že neuspěje, že nemá cenu se snažit. Není v jeho moci změnit okolnosti. Snaží se účastnit života, ale cítí se oddělený, odpojený. Od života i sám od sebe.

Je velmi citlivý a odpojil se, aby tento život přežil, svět dostihů, rutiny a beze vztahu s člověkem. Není na to stavěný. Bude dělat, co se po něm chce, ale jako loutka. 

Řekla jsem majiteli, že pokud bude dál běhat dostihy, homeopatika mu nedám, protože prozření by asi neunesl. Zavření je v tuto chvíli pro něj lepší, aby to vůbec přežil. Léčba má cenu v případě, kdyby ho prodal a nový majitel by měl jiný záměr, než dostihy. Nějaký nižší sport, jednoho majitele a jezdce. To je pro něj. Vztah, rozmanitost. 

Majitel koně po zvážení daroval vnučce na sportovní parkur. Poslala jsem mu homeopatika. Skvělá volba. 

Mám radost :-) Stále více lidí si uvědomuje, že i zvířata jsou živé, cítící bytosti a že nejsou naše věci, se kterými můžeme zacházet jak chceme, proti jejich přirozeným potřebám. Jsou dostihoví koně, kteří rádi běhají a vítězí, ale i mezi koňmi je jedinečnost jako mezi lidmi a původ neznamená vítěze.