Emoce (nejen) koní

22.09.2017

Všichni prožíváme emoce. Zejména ty temné a nerespektované emoce v sobě obsahují obrovské množství energie. Hlídají naše hranice a vědomí si sebe sama, dávají nám najevo, jak se opravdu cítíme na úrovni těla, nejen mysli. Jakmile si nějaké emoce nepřiznáme, potlačíme je a neprožijeme, usadí se v nás a jakmile paměť najde příčinu, začnou se hlásit o slovo. Vytvářejí nepřirozené napětí, kdy tyto emoce ventilujeme či slepě vyjadřujeme vůči druhým. Postupem času způsobí změny chování a mohou vést až k fyzickým symptomům, či nemocem.

Většina emocí je našich, kdy nějak reagujeme na život, ale existují také převzaté emoce. Malé děti, které nemají ještě nastaveny vlastní hranice, prožívají stejné emoce jako rodiče. V období puberty potom přebírají jejich emoční vzorce. S tímto vstupují do dospělosti, aby pod tím vším, během života, našli sami sebe.

Koně, jako ostatně všechna zvířata, prožívají emoce také. Negativní události se jich můžou dotknout, stejně, jako člověka. Nejsou připraveni na výměny majitele nebo jejich nezájem. Mnohdy žijí v nevyhovujících podmínkách, kdy nejsou naplňovány jejich základní životní potřeby. Jsou otevřeni spolupráci, ne však na násilí nebo jen využíváni. Většina koní takové zacházení neunese, onemocní, změní chování a někteří se "odpojí", aby necítili.

Koně jsou velmi citliví na energie člověka, který je s nimi v kontaktu. Na jeho vnitřní záměry, motivaci a emoce skryté za slovy. Vnímají svět kolem sebe mnohem citlivěji, než my lidé. Jejich majitelé si mnohdy neuvědomují, že jejich chování a reakce jsou jen nastavené zrcadlo.
Před lety jsem se setkala s emoční homeopatií Ing.arch. Marty Kafkové, která vytvořila unikátní ucelený systém založený na propojení homeopatie s kineziologickým barometrem chování. Tento využívá kineziologický způsob práce s klientem. Systém je založen na kombinaci 64 emočních a 64 konstitučních léků. Nově vnesla do homeopatie pocitovou stránku léků a jejich vzájemné propojení. Spojuje výhody obou technik - kineziologický způsob práce umožňuje pojmenovat a časově zařadit jakýkoli problém a homeopatie potom pomáhá vyčistit problém v celé jeho šířce i hloubce.

Byla jsem fascinována, jak klasickou medicínou neléčitelné a potlačované příznaky nemocí lidí i zvířat, byly uzdraveny. Spolu s tím se měnily i jejich osobnosti. Prošla jsem kurzem a tyto emoce se mi začaly skládat do příběhů. Odkrývaly problémy chování koní nebo neřešitelné stavy, které byly objeveny a pochopeny. Celkově vedly ke zlepšení rovnováhy a životní pohody koní. V neposlední řade komunikace mezi člověkem a koněm o těchto záležitostech je velkou pomocí s oboustranným porozuměním.

Příběh toho, jak to může fungovat v praxi: " Přivezla jsem si 14 letého valacha /paint-čt/ s tím, že je jen na lehké ježdění protože má "něco" se zády. Poté co koníka viděla veterinářka a fyzioterapeutka jsem se smířila s tím, že bude opravdu jen na lehké ježdění a psychoterapii s koněm - tedy práce ze země. Pak jsem požádala Mirku, zda by se na koníka mohla podívat přes emoční homeopatii. Informace byla, že při obsedání byl "zlomen" a odpojil se - nesl pak vše na "zádech" a ty jednoho dne povolily - Mirka pracovala v oblasti emoční a z toho skoro flegmatického koně se náhle stal koník, který jako kdyby se mentálně vrátil před to zlomení - chová se jako 3 leté hříbě a mám pocit, že je sám sebou. Moc děkuji, Johanka", www.eponaworld.cz

Mirka Zagozdová, www.emocezvirat.cz