Fyziologie koní

21.05.2020

Často se setkávám s tím, jak koně reagují fyzicky - tělem na svá emoční zranění. Pokud jsou po nějakým tlakem, před kterým nemohou utéci, ustoupí jako by v těle, čímž si uleví. Emoční tlak, stres způsobuje zatínání svalů, vazů a ty jsou napojené na kosti. Jejich emoční zranění se poté promítají do jejich postojů a chodů.

Proč kůň zadními končetinami došlapuje jinak než má a dává je víc pod břicho? Paní doktorka na fyzio ho prohmatala po celém těle a je v pořádku, ale to jak chodí potvrzuje, že standartní není.

Jako by se cítil být citově zraněný. Přecitlivělost vůči sobě, necitlivost vůči ní. Byl velmi citlivý na její energie, vibrace, jako by ho zraňovaly, způsobovaly mu úzkost. Soustředil se na sebe. Cítil se jí nepřiměřeně dotčený. Zklamání, nedůvěra. Snažil se jí vyhnout. Jako by ho to paralyzovalo, nechuť jít vpřed. Úzkost z očekávání. Nedostatek sebedůvěry. Nebyl rád v její blízkosti. Jako by ho schválně napadala, ubližovala mu. On to cítil. Nemohl nic dělat. Toužil být otevřený, vřelý, přátelský, ale jako by byl prplopustny jejím energiím, jako by neměl hranice, kam se schovat. Vyčerpávalo ho to. Bál se jí. Jako by se už nedokázal naladit na lidi.

Jako by nějak uhýbal před tím. Přijde mi, jako by se snažil nějak chránit téma nohama, břicho. Jako by neměl jinou šanci.

Možná ta žena byla plná negativní energie, kterou potřebovala prostě ventilovat, někam a byl po ruce...

A on to cítil. Sopka před výbuchem.


Kůň má vybočený obratel. Podařilo se ho jako by vrátit, ale opět vybočil.

Cítil se nepřiměřeně slovně dotýkaný ženou. Zklamání, nedůvěra. Uzavřel se. Snažil se jí vyhnout. Cítil se odrazený, paralyzovaný. Nechuť jít vpřed. Zablokování roku energie. Pocit, že to nezvládá. Plachost, úzkost z očekávání. Nedostatek sebedůvěry. Cítil se odmítnutý. Nedůvěra. Křečovitá snaha. Osamělost. Nechal sebou manipulovat. Plnila povinnosti, i když ji to přetěžovalo. Potřeboval, ale postrádal oporu. Jako by mu neustále nadávala, slovně mu ubližovala. Verbální útoky. On se nemohl bránit. Toužil být spolehlivý, cítit se v bezpečí, ale postrádal sebevědomí. Úzkost ohledně svého výkonu. Snažil se to vydržet. Potřeboval uznání, pochopení, pochvalu.
Jako by tou ženou byl neustále tlačený, jako by mu neustále nadávala, útočila na něj a ponižovala ho. A protože se nemohl bránit, jako by ustoupil uvnitř sebe tím obratlem v zádi.Lidé si bohužel neuvědomují, že koně, i lidé, všechny bytosti cítí, prožívají a vnímají emoce. A nejen že rozumí slovům, ale hlavně vnímají energii, která je za slovy. A spousta lidí v nich vidí věci, ne živé bytosti a jako by si na nich vyvíjí svou frustraci a nahromaděnou agresivitu. Dávají najevo svou moc a nadřazenost.

Otevření a rozpuštění emočního traumatu vede uvolnění tlaku. Tedy k uvolnění svalů, vazů, které mají vliv na pohybový aparát a dochází tak nejen ke změně pohybu, ale i postavení. Změny jsou viditelné i na stavbě celého těla. Kůň mohutní, nasvaluje se, rozvíjí správné části těla. Změny pohybu, které vedou ke změně stavby těla bez cíleného výcviku a fyzioterapie.  

Toto bylo sledováno i ve spolupráci s Duše koně, kde byly tyto změny pozorovány u více jak 5 koní.

"Díky emoční homeopatii jsem mohla pozorovat, jak emoční trauma svazuje a deformuje fyzické tělo koně. Po uvolnění emočního napětí začalo docházet ke spontánním změnám pohybu, které vedly ke změně stavby celého těla a jeho celkovému zlepšení nejen na fyzické úrovni. To vše se dělo bez podpory fyzioterapeuta, změny výcviku, či přístupu majitele.

Nejprve jsem si kladla otázku: Jak je tohle vůbec možné? Postupně jsem však došla k informacím, že emoční trauma způsobuje koní stres a stres způsobuje to, že se tělo připravuje na boj nebo útěk. Tedy jednoduše řečeno zatíná svaly, které ovlivňují další tkáně, které jsou napojené na kostru koně. Kostra se potom pod náporem tohoto dlouhodobého a někdy i narůstajícího tlaku začne deformovat. Uvolněním tohoto napětí tedy dochází k uvolnění tlaku, který má za následek návrat kostry do původního stavu. Nedochází už tedy k opakovaným výhřezu meziobratlových plotének a i jiným opakujícím se fyziologickým problémům, které nešly pomocí fyzioterapie z dlouhodobého hlediska plně odstranit."
Marie, FB Duše koně