Jak zvířata zrcadlí náš život

26.07.2017

Obrátila se na mě žena, která měla problémy s koňmi a se psem. V té době procházela těžkým obdobím v partnerském vztahu, kdy její muž měl poměr s jinou ženou a nevěděl, jak se rozhodnout. A její zvířata jí poskytla obraz toho, jak to skutečně je.

U jednoho z koní měla pocit, že by asi potřeboval nějakou psychickou podporu a celkově zklidnit a získat sebevědomí a důvěru... Ale potřeboval ji ona. On v tu chvíli zrcadlil její životní pocity ve vztahu k muži.
Cítíla se odmítnutá. Ustupupovala ze své pozice, ztrácela moc. Přesto se křečovitě snažila dál a přizpůsobovala se mu. Dusila to odmítnutí v sobě. Cítila se nesvobodná. Měla pocit vlastí nedostatečnosti. Šla proti sobě, nechtěla, ale dělala to a nepřijímala to. Postrádala oporu. Nechala sebou manipulovat. Toužila být nepostradatelná, ale jen na sebe přebírala jeho úkol.

Druhý kůň ukazoval její pocit vůči muži... Její hněv, vycházející z pocitu nepřijatelnosti pro okolí a nepřijetí té situace, v níž se nacházela. Cítila se být nechaná na holičkách. Dělala věci za něj a kvůli starosti o něj si odpírala vlastní radost. Cítila se opuštěná. Situace neměla pro ni řešení, byla bezvýchodná. Toužila být upřímná, ale aby si zachovala jistoty, potlačovala své pocity.

A do třetice, pro úplný obraz zrcadlil jejich pes pocity jejího muže...
Cítil se vůči ní v partnerském ohrožení, jako by zanikla komunikace mezi nimi. Jako by se cítil něčím ohrožený,  jí, ženou, na níž byl závislý. Jako by se bál cokoli udělat, aby ji nerozčílil. Cítil se nevítaný. Nechtěný. Trpěný. Odmítnutý. Osamělý. Dusil to v sobě. Špatně snášel kritiku. Toužil být nepostradatelný, ale od ní  vnímal, že není dost dobrý.

Nevím, jaký měli vztah než mezi ně vešla ta žena, ale z nějakého důvodu si ji našel. Kvůli něčemu, co mu ta nová dávala a ona už asi ne. A  pak si uvědomila spoustu věcí a měnila se a proto on  se pak nedokázl rozhodnout, protože najednou mu asi dávala to, po čem toužil... Jen se bál, aby se to nezvrtlo zpátky. 

 Zvířata nás prostě milují a pomáhají nám.