Kocour César z útulku

28.09.2016

Utíká a nesnese se s kočkami
Lhostejný k životu. Cítí se zbytečný, nenachází nikde stání, uspokojení. Má pocit, že je nemilovatelný a touto myšlenkou ničí sám sebe. Cítí se opuštěný, potřebuje vztah. Přemožený sám sebou, tím, jak o sobě smýšlí. Má pocit, že nemá právo na ochranu rodinou, kterou potřebuje, ale v důsledku toho smýšlení o sobě si ji sám odříká a je nevrlý vůči všem. Posílit pocit Mající štěstí.
Vzniklo to vůči muži v tomto životě, než se dostal do útulku.