Opuštěný kůň

12.06.2018

Dušný valach, 14 let. Majitelka na něm nejezdí, žádná práce, kůň tráví čas sám v boxe nebo na pastvině. Jako by neměl nikoho, kdo by se o něj zajímal... Je dušný, klká a má zlozvyk - třepe dolním pyskem. 

Leden 2018

Příčina někdy v jeho 3 letech, kdy ho opustila žena, která o něj pečovala. Od té doby se cítí opuštěný. Potřebuje fyzický kontakt. Cítí se nepřijatelný uvnitř. Postrádá sebevědomí. Cítí žal, pocit viny z opuštění. Cítí se přehlížený. Není mu věnována žádná pozornost. Cítí se nedůležitý. Ztratil postavení a péči. Snaží se být přitažlivý, ale po ztrátě té ženy se cítí citově zraněný.

 Červen 2018

Další vrstva z jeho 5 let, opět ho opustila nějaká žena... 

Hněv vycházející z pocitu nepřijatelnosti pro okolí a nepřijetí situace, v níž se nachází. Cítí se zklamaný. Ztratil chuť do života. Cítí se ochuzený o ni. Snaží se to zakrýt, nevidět. Touží být přitažlivý, ale cítí se citově zraněný.

Nese v sobě hodně bolesti a zklamání, jde to po vrstvách. Je mi smutno, když to vidím. 

Jako by málokdo přemýšlel o to, že i koně potřebují vztah. A že když si ho vytvoří, bolí je opuštění, rozchod stejně jako lidi navíc s tím, že tomu opuštění nerozumí, nikdo se s nimi o tom nebaví, prostě je jednoho dne odvezou jinam. Bez rozloučení a udání důvodu. 

Prosím, mluvte se svými zvířaty o tom, co se jich bytostně dotýká! Nezbavujte se jich jako věcí, cítí stejně jako my. Psa by člověk jen tak neprodal, v čem je kůň jiný?