Submisivita a abscesy kobylky

04.01.2022
Kobylka je ve stádě submisivní, jako by jí ostatní nenechali nažrat. Opakované abscesy kopyta, náchylnost k průjmům. 

Vyšlo to kolem jejích 3 let. 
Nebojovala za sebe. Nebyla si vědoma své síly a schopnosti se obhájit. Ustát si svou integrovanou identitu. Potlačila se. Neklid, nervozita. Psychická slabost, otupělost. Nervové vyčerpání. Cítila se podvedená. Nedůvěra, žárlivost, podezíravost. Neustále sledovala, co se děje okolo ní. Zklamaná láskou. Cítila hněv vycházející z pocitu své nepřijatelnosti pro okolí a nepřijetí té situace. Nechtěla si to nechat líbit. Potřebovala vyjádřit sebe, definovat své hranice. Nesnášela protiřečení. Odpor k autoritě. Cítila se zklamaná. Velká soběstačnost a nezávislost. Smutek, zadumanost, přemýšlela o tom, co by bylo kdyby... Citový chlad. Potlačila a neprojevovala své city a pocity. Uzavřenost. Potlačený hněv. Nechtěla vidět, přijmout realitu. Ztratila zájem o ni. Potřebovala být otevřená, zvídavá, plná lásky a porozumění, ale jako by jí to zasáhlo. Jako by byla příliš vstřícná, důvěřující. Neočekávala tu proradnost z okolí.

Jako by se nějak cítila neviditelná a zároveň se chovala jako neviditelná. Jako by nějak ustrnula v pocitu, že je nechtěná. 

Jako by se o ní nikdo nezajímal a ona se snažila být vidět, ale nakonec nějak rezignovala. Jako by to nějak vzdala. 

Jako by se snažila věřit. Jako by si pletla zájem a využívání. Jako by chtěla věřit, že to využívání jí je zájem o ni. Jako by nechtěla vidět realitu, že to není láska. 

Jako by si to nějak zaměnila, aby to přežila. Ale její tělo jí dávalo najevo, že to není pravda, to v co věří.

Jako by jí lidé využívali, bez vztahu a lásky k ní jako k živé bytosti, jako by jí nikdo neznal a neocenoval jí, ale jako by ona někde v sobě chtěla věřit, že ten zájem, že to mechanické využívání jí je láska. Jenže ty kopyta, průjem... Tělo říkalo, že ne.

Na nějaké úrovni jste se spolu setkaly protože i vy nesete podobný příběh.

Jako i vy byste byla příliš vstřícná a důvěřující vůči druhým. Jako byste nechtěla vidět pravdu o svých vztazích. Jako byste chtěla věřit, že vás lidé mají rádi, ale nechtěla jste možná někdy vidět, že vás spíše využívají. Možná na vás až parazitují. 

Jako byste se držela zuby nehty vztahů, které vás spíše vysávají než naplňují. Jako byste tu pravdu nechtěla uvidět. Jako by ve vás byla až taková dětská naivita, bezelstnost. Jako byste byla tak vstřícná, zvídavá a otevřená vůči druhým, že prostě takovou proradnost od okolí neočekáváte. Jako byste věřila, až slepě, že tak, jako vy, to mají všichni okolo vás. 

Jako byste nebyla schopna se moc postavit sama za sebe. Jako byste věřila víc v druhé, než sama v sebe. Jako by to byl nějaký váš obranný mechanismus, možná od doby, kdy jste jako dítě neměla volbu a tak jste se sama sebe vzdala ve prospěch druhých. 

Aby si vás všimli. Tak jste se stala nepostradatelnou pro ně. Jako by to ale byla jen nějaká vaše role, ale postrádala jste sama sebe. 

Jako byste si nechtěla přiznat pravdu, že jste spíš odstrkována, až zneužívána. Jako byste se snažila být pořád vstřícná a hodná a veselá a nechtěla si přiznat tu druhou stranu. To, co doopravdy cítíte. Že vás něco štve. Že možná je něco špatně. Jako byste ve všem za každou cenu hledala to dobré. A popírala tu realitu toho, jak to doopravdy cítíte. Nechtěla to vidět. 

Jako byste se tím snažila vyhnout nějakému zranění, jako by ze strachu, že nebudete viděna, že se budete cítit nechtěná, jako byste se snažila být pořád vstřícná a dávající, aby nebyl jako by důvod od okolí, aby vás odmítlo. 

Jako byste potřebovala si nejprve přiznat pravdu. Jak se cítíte. A potom se postavit za sebe. Krok za krokem objevit svou vnitřní sílu.  

Mluvte o tom s ní, jak se cítíte. Vyprávějte jí každý den, co jste prožila. Jak jste se v tom cítila a co jste udělala. Postupně, když přestanete přivítat oči, potkáte zdravý hněv, který vám bude pomáhat ochránit své hranice, sama sebe. Bude čím dál tím těžší sklopit hlavu a mlčet. Budete si čím dál tím víc uvědomovat sama sebe.

A jednou dojdete do bodu, že si budete vážit sama sebe a budete znát svou hodnotu. Sama pro sebe budete důležitější, než okolí pro vás. 

Spolu s vaší upřímností, k sobě a k ní a k okolí, i ona postupně povyroste ze své subvisivity. Najdetete svou cenu. Úctu k sobě.